Gylden ost fra Iveland Gardsysteri

Gylden ost fra Iveland Gardsysteri

Kompetansetilbydere

For aktører innen lokalmat satsing (bønder, produsenter, småskala bedrifter, serveringsbedrifter etc) er det viktig med kompetanseheving, og det finnes en rekke kompetansetilbydere i Agder og andre fylker som kan bistå med hjelp innen ulike fagområder. Her kan dere finne informasjon om noen av våre kompetansetilbydere og hvilke kompetanseområder som tilbys. Har dere spørsmål eller kompetanse dere savner i oversikten, ta kontakt med oss (se under kontakt).