Potetåker, Vågsholt Gård

Potetåker, Vågsholt Gård

Vågsholt Gård

Vågsholt Gård er en økologisk gård på 285 da. som ligger i Eide, Grimstad og blir drevet av Kjell H. Gilje. I år produseres det en rekke økologiske produkter som jordkokk, tidligpoteter (fra 10.juni?), vinterpoteter, gourmetpoteter, hageblåbær og fårekjøtt fra rasen spælsau. Spælsau er den eldste sauerasen i Norge, og gir opphav til godt fårekjøtt etter at de har fått beite på Homborøysund. Spælsauen er også viktig for å opprettholde kulturlandskapet.

Les mer om Vågsholt Gård i vedlagt presentasjon.Opptak av økologiske poteter

Kontaktinfo:

Vågsholt Gård
Eide, Grimstad
E-mail: khg@kgba.no
Mobtlf: 90840513