Grønnsaker fra Hesnes Gartneri

Grønnsaker fra Hesnes Gartneri

Samarbeidspartnere

Prosjektet ”Lokal mat fra Agder 2009 – 2012” er opptatt av å etablere gode relasjoner og samarbeid med matnettverk, virkemiddelapparat og organisasjoner som finnes i Agder. Vi har felles målsetning om å synliggjøre matsatsing i Agder, bidra til økt verdiskaping i hele verdikjeden og legge forholdene til rette for videre vekst og nyskaping.