Fagtur ble en suksess!

Fagturen "Lokale matprodusenter og serveringssteder på Agder" som ble arrangert i september ble godt mottatt av deltakerne.

I tidsrommet 16. og 17. september ble fagturen "Lokale matprodusenter og serveringssteder på Agder" gjennomført med over 30 deltakere fra hele verdikjeden innen lokal mat og matspesialiteter. Formålet var å styrke nettverket samt bli bedre kjent med våre produsenter og serveringssteder som satser på lokal mat. Vi fikk en flott høsttur med meget engasjerte deltakere og vertskap, og opplevelsene stod i kø. Tilbakemeldingene vi har fått er at dette er særdeles nyttig og viktig i videre matsatsing på Agder, og at det bør arrangeres ny tur til neste år.

Referat fra turen med bilder kan lastes ned her.