Sjømatkonferanse i Lyngdal 26. - 28. mars

Rosfjord Strandhotell i Lyngdal ønsker velkommen til konferansen:
Sjømat som arena for fantastiske matopplevelser!


For første gang skal det arrangeres en stor sjømatkonferanse på Sørlandet på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal i perioden 26. - 28. mars 2012. Agder Mat er medarrangør og setter stor pris på intiativet til Gaute Ubostad som er daglig leder på hotellet, og som ønsker å ta i bruk våre naturlige matskatter som finnes i sjøen og skape gode matopplevelser!

Som de selv beskriver konferansen:

Velkommen til Rosfjord Strandhotell - der vi i fellesskap skal dyrke håndtverket, kulturen og historien rundt Sørlandets viktigste matressurs. 
Og mer enn det. Det ligger fortsatt et hav av muligheter til å gjøre Sjømat på Sørlandet enda mer spennende. Derifra er veien kort til nye sjømatopplevelser til gagn for reiseliv- og mat-opplevelsesnæring. Sjømat er så mangt. I matfattige tider rettet sjøen kystbefolkningen - i dag etterspørres det utsøkte sjømåltidet som en opplevelse og en aktivitet.Denne samlingen og dette fellesskapets klare ambisjoner er nytenking omkring havets matgleder.

En ny renessanse for Sjømat på Sørlandet - fra måltidsopplevelser og aktiviteter til kreative nisjeprodukter.Sjømat på Sørlandet er også til gagn for reiselivsnæringen og for utviklingen av nye produkter med lokal identitet og spesielle kvaliteter.Derfor samler vi nå den ypperste matkompetansen. Alt fra hotell og restaurantledelse, kreative kokker til framtiden vår - kokkelærligene. 


Sammen skal vi rette fokus på Sjømat på Sørlandet! 


Det er et spennende knippe foredragsholdere som er hentet inn, her nevnes noen: John G. Bernander, William Bakker, Rene' Redzepi, Per Arne Tuftin, Thorsten Schmidt, Heidi Sørvig, Sven Erik Renaa og Andreas Viestad.

Velkommen til årets konferanse om Sjømat
- på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal

Les mer om program og påmelding:

www.sjømat-sørlandet.no/