Lokal mat video Agder

Vi kan med glede og stolhet presentere videosnutt som viser mangfoldet av matskatter og aktører på Agder.

Gjennom prosjektet "Lokal mat fra Agder 2009 - 2012" har vi kjørt en rekke arrangementer som har gitt grunnlag for dokumentasjon av de beste matskatter, matgleder og ikke minst de gode mataktørene som står bak matmangfoldet på Agder. Dette har gitt inspirasjon til å lage en videosnutt med bilder fra Innoventi, Arild De Lange Nilsen og Øystein Moi. Sverre Johnsen fra Arena Usus er ansvarlig for produksjon av videosnutten og vi takker for velvillig hjelp til at dette kan bli en realitet.

Se mer info under følgende linker:

http://www.bondelaget.no/agder og gå inn på nyhet Lokal mat på Agder.

Eller gå direkte til

http://www.bondelaget.no/agderkontoret/lokal-mat-paa-agder-article66773-175.html og trykk på videosnutt.