Nominerte i Ganefart er klar!

De nomimerte spisestedene fra Vest- og Aust-Agder er klare. Det er gledelig å se at vi har mange flotte kandidater i kåring av beste spisested langs veien.

Fylkesvise nominasjoner er ferdig, og vi registrerer med glede at det er mange kandidater fra Agder-fylkene som stiller opp i kåring av Norges beste spisested langs veien. I år har kåringen spesielt fokus på bruk av lokal mat og tradisjonsmat. Den beste spisestedet fra region bestående av Rogaland og Agder-Fylkene går videre til en nasjonal finale i høst. Følg med på hvem som er nominert og hvilke kriterier som ligger til grunn for kåringen her.