Fra

Fra "Hjemme hos Wenche"

Matnettverk

Agder Matforum
Agder Matforum er en bransjeforening, etter initiativ fra næringsmiddelindustrien, som ble stiftet i 2007 med målsetning om fremme lokal mat og drikke fra Agder. Det skal være en møteplass for bransjen, for å fremme samarbeid med hensyn til nyskaping, produksjon og markedsføring. I tillegg er også Agder Matforum involvert i en rekke matprosjekter, deriblant ”Kutoppen” i Dyreparken. Her er det utviklet et serveringstilbud som bygger på lokal mattradisjon og produsert av lokale råvarer fra Agder.

Nettsider Agder Matforum: www.agdermatforum.no

Regional Matkultur
Regional Matkultur er et nettverk for alle aktører innen matsektoren i Østfold, Akershus og Oslo. Det jobbes for å fremme økt volum, tilgjengelighet og synlighet av lokal mat i serveringsbransjen.
Medlemmene i Regional Matkultur ønsker å bidra til å vise frem all den gode maten som produseres i vår region. Nærmere 90 restauranter, kafeer, hoteller, gårdsbutikker, små matprodusenter og primærprodusenter er med og byr på:

Kulinariske opplevelser
Regionale spesialiteter
Lokal mattradisjon
Lokalproduserte råvarer

Vi er en del av et europeisk nettverk av regioner som ønsker å utvikle og profilere sin matkultur. Den felles logoen er en kvalitetsgaranti. Nettverket ble etablert i 1998 og består av 25 regioner i Europa.

Nå er Regional Matkultur også stiftet i Agder og Telemark hvor 18 aktører foreløpig er med i nettverket = RMAT
For mer info, ta kontakt med Åse Hodne Hørsdal på aahh@agdermat.no

Nettside Regional Matkultur: www.regionalmatkultur.no

Hanen

Hanen er en bransje- og markedsorganisasjon for bygdeturisme og gardsmat (het tidligere Norsk Bygde og Gardsturisme). Dette er en landsdekkende organisasjon med flere hundre virksomheter innen gardsmat, servering, overnatting, aktiviteter og jakt/fiske. Hanen har fylkesvise avdelinger, hvor Vest-Agder og Aust-Agder er representert med henholdsvis 13 og 17 virksomheter. 

Nettsider Hanen: www.hanen.no

Naturligvis- landbruk, mat og opplevelser på Agder
Naturligvis – landbruk, mat og opplevelser på Agder erstatter tidligere Landbrukets Dag som har vært arrangert av Bondelagene på Agder i over 50 år. De 5 siste årene har messen vært arrangert på Evje, med et mangfold av aktiviteter for både barn, unge og voksne innen landbruk, mat og opplevelser. Det er foreningen Landbrukets Dag BA eier konseptet og foreningen har 25 landbruks- og bygdetilknyttede lag og foreninger fra hele Agder. Øyvind Nese er daglig leder i foreningen.

Nettsider Naturligvis - landbruk, mat og opplevelser på Agder: www.naturligvis-agder.no


Bondens Marked Agder BA:
Bondens Marked ble etablert i 2003 og er en markedsplass eller torg hvor du som kunde kan kjøpe fersk mat med høy kvalitet direkte fra bonden/produsenten. Det er fylkesvise avdelinger og i Agder består Bondens Marked av 16 medlemmer med et bredt produktspekter. Det er etablerte markeder i Arendal og Kristiansand i tidsrommet april – desember, i tillegg til deltakelse på utvalgte markeder som Matstreif i Oslo og Naturligvis – Landbruk, mat og opplevelser.

Nettsider Bondens Marked: www.bondensmarked.no