Potetsuppe fra Skjeggedal Sørgård

Potetsuppe fra Skjeggedal Sørgård

Virkemiddelapparat

Har du planer om å starte opp din egen virksomhet innen matproduksjon, eller ønsker å undersøke muligheten for å utvide virksomheten på grunnlag av dagens drift?  Fylkesmannen, Fylkeskommunen og IN i Agder har en rekke virkemidler som kan gjøre det enklere å sette i gang med etablering. Her nevnes tilskuddsordninger, etablererstipend, BU-lån og prosjektmidler.

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder
Vest-Agder Fylkeskommune
Aust-Agder Fylkeskommune
Innovasjon Norge Agder