Organisasjoner

Prosjektet "Lokal mat fra Agder 2009 - 2012" samarbeider med en rekke organisasjoner i Agder for utveksling av erfaringer og videre satsing på lokal mat og matspesialiteter.


Norsk Bondelag - Agderkontoret
Vest-Agder Bondelag og Aust-Agder Bondelag har felles kontor og administrasjon i Kristiansand.
Leder i Vest-Agder Bondelag er Birte Usland og Erling Fløistad er leder i Aust-Agder Bondelag.
Bondelaget er representert i referansegruppa til "Lokal mat fra Agder 2009 - 2010" ved Anne-Lill Roland


Norsk Bygdekvinnelag, avdeling Aust- og Vest-Agder
Leder i Aust-Agder Bygdekvinnelag er Ingjerd Moland.
Leder i Vest-Agder Bygdekvinnelag er Elisabet Birkeland
Norsk Bygdekvinnelag Agder er representert i referansegruppa til "Lokal mat fra Agder 2009-2012" ved Elsbeth Hauge.

Bonde og Småbrukarlaget - avd. Agder