Kompetansenettverket

Små matbedrifter (med mindre enn 10 ansatte), herunder produsenter, småskalabedrifter og serveringssteder, kan få tilbud via Kompetansenettverket for småskala matproduksjon for å lykkes med videre utvikling og verdiskaping. I Norge har vi 5 kompetansenav som utarbeider tilbud skreddersydd brukernes behov, og spenner fra kurs, seminarer, nettverk, mentorordning, studieturer og besøksordning. Agder-fylkene tilhører Region Sør sammen med Rogaland, og ledes av Aase Vorre Skuland, Nofima Norconserv. Lokal matkontakt for Agder-fylkene er Åse Hodne Hørsdal.

Kompetansenettverket har en rekke kompetanseaktører som benyttes i Agderfylkene, blant annet Nofima Mat, Gastronomisk Institutt, Øyvind Nese og Helge Larsen.

Kompetansenettverket for småskala matproduksjon er en del av Innovasjon Norges Verdiskapningsprogram for mat innen landbrukssektoren. Dette er en politisk satsning for å stimulere til lønnsomhet ved mangfold av landbruksprodukter med høy kvalitet og en merverdi i markedet.

For mer informasjon om hva Kompetansenettverket kan bistå med, les mer her.