Nofima Mat

Nofima Mat er ett av fire forretningsområder i forskningskonsernet Nofima. Nofima Mat består av Nofima Mat as og Nofima Norconserv AS. Nofima Mat arbeider med foredling av mat fra sjø og land: mat og helse, råvarekvalitet og prosessering, mattrygghet, industriell gastronomi, produktutvikling, forbrukerforskning, sensorikk og innovasjon. Nofima Mat er lokalisert på Ås og i Stavanger.
Kompetansenettverket for småskala matproduksjon, Region Sør, er lokalisert til Nofima Norconserv i Stavanger.

Mer informasjon om Nofima Mat finner du her.