Norsk Landbruksrådgivning Agder

Norsk Landbruksrådgivings hovedoppgave er faglig utvikling og rådgiving i landbruket.  Arbeidet utføres i 48 lokale rådgivingsenheter (forsøksringer), som til sammen har 240 ansatte og over 26 000 medlemmer.

Norsk Landbruksrådgiving Agder dekker alle kommunene i Aust og Vest-Agder (unntatt Setesdalskommunene) og i tillegg dekker vi det økologiske fagmiljøet i begge Agderfylkene. Vi er 14 ansatte fordelt på de ulike fagfelt. Vi tilbyr telefonrådgiving og besøk på gården. I tillegg har vi en rekke lokale forsøk og utprøvinger. Norsk Landbruksrådgiving Agder har ca 1080 medlemmer.

Her kan du finne mer informasjon: http://agder.lr.no/