Bioforsk Øst Landvik

Bioforsk er et forskningsinstitutt med spisskompetanse innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø og ressursforvaltning. I tillegg har de også fokus på forskningsbasert innovasjon og verdiskaping. Bioforsk har syv forskningssentre hvor den nasjonale forskningsledelsen innenfor grønnsaker, frøavl og sportsgras er plassert på Landvik i Grimstad kommune.

Bioforsk Landvik disponerer 150 daa god forsøksjord, som blant annet benyttes til feltforsøk i grønnsaker hvor balansert næringsforsyning og dyrkingsteknikk er viktige arbeidsområder. Bioforsk Landvik er også sentral innen forskning på tidligpotet og økologisk grønnsaksproduksjon. Andre kompetansetjenester blir også tilbudt gjennom kurs, møter og konsulentoppdrag.

For mer informasjon om Bioforsk Landvik, les her.