KSL Matmerk

Stiftelsen KSL Matmerk har som formål å skape preferanse for norskprodusert mat. Det skal skje gjennom arbeid med kvalitetsstyring, kompetanse og synliggjøring av norske konkurransefortrinn og opprinnelse overfor matprodusenter, handel og forbrukere.

Oppgavene til KSL Matmerk omfatter blant annet forvaltning og videreutvikling av Kvalitetssystem i Landbruket (KSL), merkeordningen Spesialitet og den offentlige lovbaserte merkeordningen Beskyttede betegnelser. Det skal også utvikles en ny merkeordning for bredden av norsk matproduksjon basert på norsk råvare.

Matprodusentene står i dag overfor færre, men større utfordringer når det gjelder innpass i markedet. KSL Matmerk utfører markedstjenester for primærprodusenter og foredlingsbedrifter - store som små - innenfor både landbruk og marin sektor, samt for myndigheter og organisasjoner i respektive næringer.
KSL Matmerk har prioritert følgende seks områder i vårt tjenestetilbud, der vi hjelper merkebrukere og andre oppdragsgivere med å løse utfordringene i markedsarbeidet: markedsforståelse, kjedeforhandlinger og salg, logistikk og salgssystem, etablering av produsentnettverk, kalkulering og butikkøkonomi, merkevarebygging og prosjektledelse og deltakelse.

For mer informasjon: www.kslmatmerk.no