Solbærinnhøsting

Solbærinnhøsting

Styrings- og referansegruppe

Følgende representanter deltar i styringsgruppen:
Hans Emil Hansen, Styremedlem,  Agder Mat Foredling AS
Erik Meidel, Styremedlem, Storegra Gård
Åge Iselvmo, Styremedlem, Agder Matforum
Kjellaug Øvreås, Styremedlem,  Fylkesmannen i Aust-Agder
Wenche Fresvik, Styremedlem,  Aust-Agder Fylkeskommune
Arve Andersson, Styreleder,  Andersson & Co

Håvard Næss Thomassen fra IN Agder har observatørstatus.
Åse Hodne Hørsdal er prosjektleder.

Følgende representanter deltar i referansegruppen:
Gunnar Hørthe, Agder Matforum
Aase Vorre Skuland, Nofima Norconserv/Kompetansenettverket for småskala matproduksjon
Unni Svagård, Fylkesmannen i Vest-Agder
Atle Homme, Skalldyrfestivalen – kortreist mat
Gerd Lie, Naturligvis – landbruk, mat og opplevelser
Anne Lill Roland, Bondelaget (felles representant for Vest- og Aust Agder)
Manuela Køvener/Maritza Ilich, Bonde og Småbrukarlaget (felles representant for Vest- og Aust Agder)
Birgit Vegusdal, Hanen
Dag-Øyvind Jensen, Bondens Marked BA
Rolf Sannes, NSG/Godt Lokalt
Heidi Toft, Kokk/yrkesfaglærer og medlem NKL Aust-Agder
Elsbeth Hauge, Norges Bygdekvinnelag, Agder (felles representant for Vest- og Aust-Agder)
Inger Slågedal, Norsk Landbruksrådgiving Agder