Beliggenhet

Eiendommen er på totalt 30000m2 og en spesialisert og moderne bygningsmasse på 5500m2 med fine produksjonslokaler og et svært godt vedlikeholdt frysehotell. Ny E-18 er kommet rett forbi eiendommen, med nær beliggenhet ”knutepunkt til Lillesand”.

Eiendommens investeringsverdi øker i fremtiden bla. som følge av ny vei, samt svært interessant og verdifull lokalisasjon.

Forretningsideen til eierene er:
1. Å utvikle en ”møteplass” for kompetanseutvikling, nyskaping og kommersialisering innen matproduksjon og matforedling.
2. Drifting og utvikling av frysehotell.
3. Eiendomsutvikling. Ekspangsjonsmuligheter for både tomt og bygninger.

”I et forbrukersamfunn som styres mer og mer av de store kjedene og hvor matproduksjonen preges av stordrift og masseproduksjon har initiativtagerne i lengre tid sett interessante muligheter for utvikling og produksjon av kvalitets og nisjeprodukter innen matsektoren”