Styret

Styreleder Hans Emil Hansen, Mobil 917 69351
Styremedlem Bjørn Roar Opheim Vedal, Mobil 416 02966
Styresekretær Arve Andersson, Mobil 900 33029
Varamedlem Espen Salvesen og Jan Kåre Hansen

Revisor Kjell Johansen
Revisjon ANS, Vikaveien 31, 4817 His

Vedtektsfestet formål: Eie og drift av fast eiendom, deltakelse i oppbyggingen av et nærinsmiddelsenter, samt hva som hermed står i forbindelse, herunder deltakelse i andre selskaper.