Flatbiff fra Skjeggedal Vilt

Flatbiff fra Skjeggedal Vilt

Skjeggedal Sørgård

Skjeggedal Sørgard, servering og catering
Bryggerhuset er laftet av grovt, sotet og mageteljet tømmer fra 1500-1600 tallet og har bakerovn i stein. Huset er nå åpnet for servering til selskaper på 10-14 personer. Det er også mulig å få utsendt mat for 10 personer og oppover.

Spesielt kan vi anbefale en enkel variant av spekematbuffeten servert i det fri på den gamle ferdselsveien mellom Skjeggedal og Tovdal. Alle rettigheter.

Vi benytter produkter fra garden i størst mulig grad, det være seg hjort fra farmen, rådyr, elg, bær og sopp fra skogene, epler, bær og urter fra hagen. Se meny på www.skjeggedalvilt.com