Nyttige linker

Gardsutvikleren.no - en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og reiseliv
Dette er en veileder laget for deg som vil utvikle en bedrift innen gårdsturisme. Ved å følge alle punktene blir du ledet gjennom en prosess fra idé til ferdig produkt som øker muligheten for at bedriften din kan lykkes i markedet.
www.gardsutvikleren.no

Mattilsynet
Maten i Norge skal være helsemessig trygg. Mattilsynet lager regelverk som skal sikre at ingen skal bli syke av maten de spiser. Alle som produserer, bearbeider eller omsetter mat er ansvarlige for å overholde regelverket. Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes. Dette gjøres blant annet ved at Mattilsynet gjør inspeksjoner og fører tilsyn med produksjon, bearbeiding og omsetning av mat.
www.mattilsynet.no