Fra

Fra "Hjemme hos Wenche"

Om prosjektet

”Lokal mat fra Agder 2009-2012” er et prosjekt som har til hensikt å øke verdiskapning, tilgjengelighet og mangfold innen lokal mat og matspesialiteter fra Agder-regionen.

Mobilisering, synlighet, kompetanseheving og kobling av ulike aktører i verdikjeden for lokal mat er viktige strategier i prosjektet. Åse Hodne Hørsdal er tilsatt som prosjektleder med kontorsted Agder Mat Foredling AS i Lillesand. Hodne Hørsdal har tidligere arbeidet for nettverksbedriften Fagforum for Mat og Drikke AS og Nofima Mat i Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland, hvor det er tung satsing på matnæringen, inklusiv lokal mat. Denne kunnskapen fra matrelaterte bransjer kommer nå Agder til gode ved at hun startet i stilling som prosjektleder for ”Lokal mat fra Agder” 1. September 09.”

Åse Hodne Hørsdal er allerede godt i gang med besøksrunder der bedriftenes behov og utfordringer blir kartlagt. Arbeidet med nettverksbygging og å koble produsenter/småskalabedrifter opp mot aktuelle ressurspersoner er påbegynt, og det skal skapes gode møteplasser for hele næringen tilknyttet lokal mat.

Prosjektet ”Lokal mat fra Agder 2009-2012” eies av Agder Mat Foredling AS, som driver med utleievirksomhet til matrelaterte bedrifter. Bak dette selskapet står brødrene Hans Emil og Jan Kåre Hansen (eiere av tidligere Sand Mølle) og bonde og investor Johan Benad Ugland (Storegra Gård). Agder Mat Foredling er plassert ”midt i smørøyet” på Gaupemyr ved siden av ny motorvei med god infrastruktur. Det forutsettes et godt samarbeid med eksisterende matrelaterte aktører som foreningen Agder Matforum, Hanen (tidligere Norsk bygdeturisme og gardsmat) og Bondens Marked for å koordinere og fremme videre matsatsing i Agder. Bidragsytere i prosjektet er Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder og Agder Mat Foredling AS.Åse M. Hodne Hørsdal

prosjektleder